Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 11 februari 2014
1.
Kabinetsreactie op ex ante beleidsevaluatie mestbeleid 2013

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 12 december 2013 (33037, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), PvdA (Schrijver), PVV (Faber-van de Klashorst), GroenLinks (Vos), SGP (Holdijk) en PvdD (Koffeman). De leden van de fractie van het CDA sluiten zich aan bij de vragen van de VVD. Een conceptbrief zal worden rondgestuurd per mail opdat fracties zich desgewenst bij (een deel van) de vragen kunnen aansluiten.

2.
T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geƫxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De commissie besluit naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (31571, V) de toezegging als niet voldaan te beschouwen. Het lid Koffeman (PvdD) zal een inbreng aanleveren voor een brief aan de regering, waarin wordt aangegeven waarom de leden van een aantal fracties van mening zijn dat niet aan de toezegging is voldaan. Een conceptbrief zal worden rondgestuurd per mail opdat fracties zich desgewenst bij de opmerkingen kunnen aansluiten.

3.
Rondvraag

De staf gaat de stand van zaken na ten aanzien van de beantwoording van de brief van 21 januari 2014 over de motie-Vos c.s. (33493, F).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer