Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)

-
Rondvraag

De staf gaat de stand van zaken na ten aanzien van de beantwoording van de brief van 21 januari 2014 over de motie-Vos c.s. (33493, F).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer