Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Rondvraag

De commissie besluit een petitie omtrent het basisnet in ontvangst te nemen op 4 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer