Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (33.686)

- 33686

Wijziging Wet milieubeheer inzake de tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer