Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 18 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

-
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Van Hijum Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 maart 2014 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman