Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 februari 2014
1. Kiescollege BES

De commissies bespreken de conceptbrief aan de minister van BZK. De leden van de fractie van de PVV sluiten zich niet bij de brief aan. Leden van andere fracties hebben nog enige opmerkingen. De staf verwerkt deze opmerkingen en stuurt de nieuwe conceptbrief rond, waarna deze kan worden vastgesteld.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman