Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)

-
Motie-Vos c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (33493, F)

Brief van 14 februari 2014 in reactie op brief 21 januari 2014 (verslag schriftelijk overleg 33493, G)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 14 februari 2014 de minister van Economische Zaken op korte termijn uit te nodigen voor een mondeling overleg. Van dit overleg zal verslaglegging plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer