Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140005 - Commissiemededeling: De rol van Europa bij het vormgeven van de toekomst van internetgovernance

-
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de fracties van PVV en SP zal de Europese Mededeling Internetbeleid en -governance: de rol van Europa bij het vormgeven van de toekomst van internetgovernance (COM(2014)72) op 4 maart 2014 voor procedure worden geagendeerd. De commissie geeft tevens te kennen graag te willen beschikken over een kabinetsappreciatie. Gebleken is dat op 18 februari 2014 ook door de commissie I&A/JBZ de wens te kennen is gegeven dit onderwerp te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer