Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 februari 2014
1. 33718

Goedkeuring belastingverdrag met China

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 4 maart 2014.

2. Mededelingen en informatie

De Voorzitter deelt mee dat het kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretaris van Financiën zal plaatsvinden op 4 maart a.s. van 15.00 - 15.30 uur. De heropening van het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid (25087) en de moeder-dochterrichtlijn (33843) vindt plaats op 25 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren