Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 februari 2014
1. T01802

Standpuntwisseling met Europese Commissie inzake pre-infractieprocedure Richtlijn (Gezinshereniging) (33.293)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 13 februari 2014 inzake de toezegging T01802 Pre-infractieprocedure Richtlijn Gezinshereniging voor kennisgeving aan te nemen.
De toezegging (T01802) blijft in afwachting van het vervolg van de procedure en de ontvangst van vervolgstukken openstaan.

2. 32317

JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de bewindslieden van V&J van 7 februari 2014 met verslag van de JBZ-Raadsvergadering van 23-24 januari 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 32317

JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de bewindslieden van V&J van 17 februari 2014 met de geannoteerde agenda van de JBZ-Raadsvergadering van 3-4 maart 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

4. Mededelingen en informatie

1. Uitstelbericht geannoteerde agenda JBZ-Raad, 3-4 maart 2014 2. Europol-amendementen Europees Parlement 3. Overzicht nieuw gepresenteerde Europese voorstellen

De commissie besluit de Commissiemededeling COM(2014)72/F1 inzake 'Internet policy and Governance: Europe's role in shaping the future of Internet Governance' te selecteren uit het wekelijkse overzicht van nieuw gepresenteerde Europese voorstellen. De mededeling zal voor procedure worden geagendeerd.

5. Rondvraag

Het lid Strik (GroenLinks) koppelt kort terug uit de interparlementaire JBZ-voorzittersbijeenkomst van 16-17 februari 2014 te Athene. Zij merkt op dat de Franse delegatie een interparlementaire bijeenkomst aankondigde over de vormgeving en functioneren van een Europees Openbaar Ministerie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren