Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
T01802

Standpuntwisseling met Europese Commissie inzake pre-infractieprocedure Richtlijn (Gezinshereniging) (33.293)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 13 februari 2014 inzake de toezegging T01802 Pre-infractieprocedure Richtlijn Gezinshereniging voor kennisgeving aan te nemen.
De toezegging (T01802) blijft in afwachting van het vervolg van de procedure en de ontvangst van vervolgstukken openstaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren