Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 februari 2014
1. De "grote" staatkundige evaluatie Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 6 februari 2014 met bijlagen (= Voorlichting Raad van State over de staatkundige evaluatie Caribisch Nederland) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Evaluatie Rijkscoƶrdinatie Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 7 februari 2014 met bijlagen (waaronder het ISB-rapport) opnieuw te agenderen zodra de behandeling daarvan in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden.

3. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de cijfers over criminaliteit door eerste en tweede generatie allochtonen uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. De commissie constateert dat de cijfers geen informatie bevatten over groepsgrootte en het aantal veroordelingen. De staf gaat na of deze informatie beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman