Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 februari 2014
1.
33801

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 maart 2014.

2.
Europese aanpak jeugdwerkloosheid

Brief staatssecretaris SZW van 13 februari 2014 in reactie op commissiebrief van 6 december 2013 (verslag schriftelijk overleg; 33551, I)

De commissie neemt de brief van 13 februari 2014 voor kennisgeving aan.

3.
Mededelingen en informatie

Ter informatie zal vanaf 4 maart weer een planningsoverzicht aan de agenda worden toegevoegd


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren