Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 februari 2014
1. 33360

Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 mei 2014.

2. 32015

Verbetering kinderbeschermingsmaatregelen

De commissie houdt een beslissing over afronding van de behandeling van het wetsvoorstel aan tot 4 maart 2014.

3. 33061

Herziening kinderbeschermingsmaatregelen

De commissie houdt een beslissing over afronding van de behandeling van het wetsvoorstel aan tot 4 maart 2014.

4. Rondvraag

Het lid Ruers (SP) vraagt hoe het debat over de staat van de rechtsstaat op 11 maart 2014 gestructureerd wordt. De commissie besluit in de vergadering van 4 maart bij de woordvoerders te inventariseren welke accenten zij voornemens zijn te leggen.

Het lid Beuving (PvdA) verzoekt bij het volgende convocaat een planningsoverzicht van de commissie V&J op te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren