Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (33.715)

-
33715

De commissie besluit dat de brief van de minister van BZK d.d. 27 februari 2014 inzake de Aanpassingswet WNT (33715, C) desgewenst kan worden betrokken bij het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel (33715) op 11 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman