Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië (33.638)

- 33638

Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 11 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren