Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (33.686)

- 33686

Wijziging Wet milieubeheer inzake de tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koning), SP (Slagter-Roukema) en D66 (Van Boxtel).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer