Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 maart 2014
1.
33618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 maart 2014 te houden.

2.
33740

Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 maart 2014 te houden.

3.
33663

Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 maart 2014 te houden.

4.
32641

Wijziging Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van deze wet

De brief van de minister van OCW d.d. 25 februari 2014 inzake Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs (32641, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht het standpunt van de minister naar aanleiding van de tweede evaluatie af.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman