Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal (33.618)

-
33618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 maart 2014 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman