Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (33.663)

- 33663

Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 maart 2014 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman