Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 maart 2014
1. 33161

Invoeringswet Participatiewet

De commissie stelt voor het ministerie op korte termijn een technische briefing over het wetsvoostel te laten verzorgen. Ter voorbereiding hierop ontvangt zij graag een overzicht van het ministerie met de belangrijkste wijzigingen van het gewijzigd voorstel van wet ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

2. 33818

Wet werk en zekerheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 april 2014.

3. T01810 (Toezegging Aanpak schijnconstructies)

Brief minister SZW van 16 december 2013 over voortgang aanpak schijnconstructies (33750 XV, D en bijlage)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Sent). Op verzoek van de fractie van GroenLinks (Strik) wordt tevens verzocht om spoedige beantwoording van een brief van de commissie d.d. 20 december 2013.

4. E140004

Voorstel voor een verordening inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

De commissie besluit na kennisname van het BNC-fiche geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren