Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164)

-
T00509

Evaluatie van de Wet opsporing terroristische misdrijven

De commissie neemt de evaluatie voor kennisgeving aan en besluit toezegging T00509 als deels voldaan aan te merken. De commissie besluit voorts in schriftelijk overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie n.a.v. de evaluatie. De fractie van de PvdA (Witteveen) levert inbreng voor een brief die vervolgens aan de commissie voorgelegd wordt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren