Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032)

-
33750 VI / 33032 / T01829

Brief over de instelling van een staatscommissie herijking ouderschap

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit toezegging T01829 als voldaan aan te merken.

De commissie veronderstelt dat bij het eerste deelonderwerp dat in de brief wordt genoemd, het belang van het kind eveneens een centrale rol inneemt, overeenkomstig het tweede en derde deelonderwerp, en besluit deze opmerking schriftelijk ter kennis te brengen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De staf stelt een conceptbrief op en legt deze vervolgens aan de commissie voor.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren