Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen (33.352)

-
33352 [aangehouden]

Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen

De commissie houdt een beslissing over afronding van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel aan tot 18 maart 2014.

NB: na afloop van de vergadering is gebleken dat de SP-fractie naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord geen nadere vragen of opmerkingen wil plaatsen. Besloten is daarom dat de commissie eindverslag uitbrengt teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk onder voorbehoud van geen bezwaar vanuit de overige fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren