Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

- 33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 maart 2014. De commissie gaat ermee akkoord dat het woord zal worden gevoerd door het lid Scholten (D66), mede namens een aantal andere fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren