Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Professionalisering jeugdzorg (33.619)

- Voorhang wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619 / 33811, C) naar aanleiding van brief van 22 november 2013 (33619, A)

De commissie handhaaft haar eerder gemaakte voorbehoud ten aanzien van de behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit en houdt de mogelijkheid open om uiterlijk twee weken na de behandeling van wetsvoorstel 33619 op het ontwerpbesluit te reageren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer