Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)

-
T01857

Brede kabinetsvisie op identiteitsfraude (33.192)

De commissie bespreekt de brief van 28 februari 2014 van de minister van BZK met de Kabinetsvisie op identiteitsfraude, die is aangeboden naar aanleiding van de toezegging (T01857) door de staatssecretaris V&J tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33192). De commissie besluit de status van de toezegging te wijzigen in deels voldaan en geeft te kennen eveneens de Rijksbrede visie op fraude van de minister van V&J te willen ontvangen, waarvan melding wordt gemaakt in de Kabinetsvisie. De staf stelt daartoe een conceptbrief op.
De commissie besluit de Kabinetsvisie op identiteitsfraude ter kennisgeving aan de commissie BZK/AZ aan te bieden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren