Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 maart 2014
1.
33618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Lokin-Sassen). De fracties van VVD en SP sluiten zich bij deze inbreng aan.

2.
33740

Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Linthorst), CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Sörensen), SP (Gerkens), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper).

3.
T01823

Pilot 'Leerwinst en toegevoegde waarde' (33.157)

De brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 7 maart 2014 inzake aanbieding eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs (33157, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.

4.
Rondvraag

De commissie staat positief ten opzichte van een gesprek met de Onderwijsraad in april 2014. De staf gaat na welke data geschikt zouden zijn en vraagt tevens na welke raadsadviezen in voorbereiding zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman