Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal (33.618)

-
33618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Lokin-Sassen). De fracties van VVD en SP sluiten zich bij deze inbreng aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman