Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 maart 2014
1.
33801

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), PVV (Kok), SP (Elzinga), D66 (Scholten), GroenLinks (Thissen) en ChristenUnie (Ester).

2.
E130054 (Europese mededeling Vrij verkeer van personen)

Brief minister SZW en staatssecretaris V&J van 5 maart 2014 in reactie op brief van 10 december 2013 (verslag schriftelijk overleg 33828, A)

De commissie neemt de brief van 5 maart 2014 (33828, A) voor kennisgeving aan.

3.
Toezegging T01876 (Ouderparticipatiecrèches)

Brief minister SZW van 5 maart 2014 over de brede verkenning ouderparticpatiecrèches in reactie op toezegging (33538, I en bijlagen)

De commissie neemt de brief van 5 maart 2014 (33538, I) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

4.
33161

Invoeringswet Participatiewet

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 10 maart 2014 over de verschillen tussen het aanvankelijk ingediende voorstel Wet werken naar vermogen en het huidige voorstel Participatiewet en stelt voor het ministerie op 18 maart 2014 een technische briefing te laten verzorgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren