Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 maart 2014
1.
T01051

Evaluatiecriteria pilot slimme meter (31.320 / 31.374)

De commissie besluit toezegging T01051 als voldaan aan te merken. Inbreng voor vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen ten behoeve van de grootschalige uitrol van de slimme meter (29023, I) wordt geleverd door de PVV-fractie.

2.
T01628

Voorstel voor gesprek met Kamer over energieproblematiek en relatie tussen klimaat en energie (33.115)

De commissie besluit toezegging T01628 als voldaan aan te merken.

3.
T01879

Fraudeaanpak mestverwerking (33.322)

De commissie besluit toezegging T01879 als voldaan aan te merken. De commissie wacht de antwoorden op haar brief van 20 februari jl. inzake de ex ante evaluatie van het mestbeleid 2013 met belangstelling af.

4.
Rondvraag

Het lid Vlietstra doet mondeling verslag van haar bezoek aan een interparlementaire conferentie van 16-17 maart 2014 in Athene.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer