Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847)

-
Rondvraag

De commissie bespreekt de op 18 maart ontvangen brief van de staatssecretaris van Financiën waarin hij de Kamer een overzicht verstrekt van de integrale tekst van wetsvoorstel 33610 met daarin per artikel gemarkeerd de in de novelle voorgestelde wijzingen. Zij constateert dat de onderhavige brief niet volledig aansluit op haar verzoek d.d 11 maart jl. om een geconsolideerde wettekst te verstrekken met een artikelsgewijs overzicht van de (voorgestelde) wijzigingen van het vigerende Witteveenkader door het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33 610), het Belastingplan 2014 (33 752) en de onderhavige novelle (33 847). De commissie besluit de regering per brief te verzoeken het gevraagde overzicht alsnog te verstrekken. Indien dit overzicht uiterlijk 21 maart 2014 in het bezit is van de Kamer handhaaft de commissie haar besluit tot het leveren van inbreng op 1 april a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren