Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 maart 2014
1.
Informatiedossiers verschillende evaluaties

De commissie neemt kennis van de informatiedossiers.

2.
Evaluatie Rijkscoƶrdinatie Caribisch Nederland

De commissie besluit de gelijktijdige aanbieding van het rapport van de bestuurlijke commissie en de kabinetsreactie af te wachten. Daarnaast besluit de commissie ambtelijk navraag te laten doen naar de planning van het opstellen van een (concept)profielschets, de werving en benoeming van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger.

3.
Grote evaluatie Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van het bestuur van het Openbaar Lichaam Saba van 21 februari 2014 en de brief van de minister van BZK van 3 maart 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Samenwerking met Sint Maarten op het gebied van jeugddetentie, resocialisatie en nazorg voor jeugdige gedetineerden

Brief van de minister van BZK d.d. 21 februari 2014 (33750 IV, K)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast besluit de commissie een brief te sturen naar de regering met het verzoek de Kamer te informeren over de datum en de agenda van de aangekondigde Koninkrijksconferentie.

5.
Rondvraag

De commissie besluit ambtelijk navraag te laten doen naar de beantwoording van de brief van de commissies BZK/AZ en Koninkrijksrelaties van 20 februari 2014, waarin de regering wordt verzocht de commissies te informeren over de uitkomsten van de besprekingen met de Tweede Kamer over de wenselijkheid van een nieuw wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet dat een apart kiescollege BES regelt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman