Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (33.663)

- 33663

Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Gerkens).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman