Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 25 maart 2014




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
Mededelingen en informatie (1)

De commissie wenst eerst het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar het ambt van burgemeester te ontvangen voordat zij de behandeling van het wetsvoorstel deconstitutionalisering benoeming burgemeester (33239) voortzet. Inbreng voor het nader voorlopig verslag bij dit wetsvoorstel wordt geleverd twee weken na agendering van het onderzoek in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman