Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitvoering moties (31.570) (T01775)

- Uitvoering moties Lokin-Sassen c.s. (31570, C) en Engels c.s. (31570, B) en toezegging T01775

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 maart 2014 (31570, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01775 als voldaan. Zij ziet de uitkomsten van de heroverweging van het kabinet ten aanzien van het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet met belangstelling tegemoet.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman