Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 maart 2014
1.
32444

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

De commissie brengt eindverslag uit. De commissie besluit volgende week over de datum van het plenaire debat, nadat de staf navraag heeft gedaan op welke termijn informatie kan worden verwacht over de eerste ervaringen met pilots inzake elektronische dienstverlening door de burgerlijke stand die in een aantal gemeenten lopen.

NB: nu van departementale zijde is aangegeven dat het hoogstwaarschijnlijk niet lukt al voor de vergadering van komende week duidelijkheid te verschaffen over de termijn waarbinnen de verzochte informatie kan worden verwacht, zal de commissie pas op 8 april een besluit nemen over de datum van het plenaire debat.

2.
T01015

evaluatie artikel geldschulden vóór 2016, bijvoorbeeld in 2013 (29.702/31.124/31.700 VI)

De commissie neemt het evaluatierapport inzake de geldschuldentitel in de Awb en de bijbehorende aanbiedingsbrief van de minister van Veiligheid en Justitie voor kennisgeving aan, en besluit de status van toezegging T01015 te wijzigen in voldaan.

3.
T00509

Evaluatie wet terroristische misdrijven (30.164)

De commissie stemt in met de conceptbrief met vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie ter aanbieding van het evaluatierapport inzake de Wet opsporing terroristische misdrijven, welke aan de orde is geweest op 4 maart 2014.

4.
Rondvraag

Het lid Ter Horst (PvdA) brengt aan de orde dat een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer inzake het coffeeshopbeleid, dat gepland stond op 25 maart, tot nader order is uitgesteld en doet in verband hiermee het voorstel om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842), voorzien op 1 april 2014, aan te houden tot na het moment waarop dit AO alsnog heeft plaatsgevonden. De commissie stelt dit overeenkomstig voor aan de Voorzitter.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren