Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164)

-
T00509

Evaluatie wet terroristische misdrijven (30.164)

De commissie stemt in met de conceptbrief met vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie ter aanbieding van het evaluatierapport inzake de Wet opsporing terroristische misdrijven, welke aan de orde is geweest op 4 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren