Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Rondvraag

Het lid Ter Horst (PvdA) brengt aan de orde dat een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer inzake het coffeeshopbeleid, dat gepland stond op 25 maart, tot nader order is uitgesteld en doet in verband hiermee het voorstel om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842), voorzien op 1 april 2014, aan te houden tot na het moment waarop dit AO alsnog heeft plaatsgevonden. De commissie stelt dit overeenkomstig voor aan de Voorzitter.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren