Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

-
33268, M

De brief van de minister van BZK d.d. 24 maart 2014 over het Kiescollege BES-eilanden in reactie op de brief uit de commissies d.d. 20 februari 2014 (33268, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies wachten het overleg tussen de Tweede Kamer en de minister af en wensen het verslag hiervan te agenderen zodra beschikbaar.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman