Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 april 2014
1.
T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geƫxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van de door de staatssecretaris van EZ in het vooruitzicht gestelde informatie in de loop van 2015. Voorts besluit de commissie dit besluit per brief aan de staatssecretaris van EZ mede te delen en haar te verzoeken op dit punt de nodige voortvarendheid te betrachten.

2.
Toekomst publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (32615)

De commissie besluit als datum voor het plenaire overleg met de minister van EZ 20 mei 2014 voor te stellen. Indien de staatssecretaris van EZ op 27 mei a.s. beschikbaar is, geeft de commissie er de voorkeur aan om op die datum het plenaire overleg te houden met beide bewindspersonen.
Daarnaast besluit de commissie een informeel informatief gesprek te houden met enkele nader te bepalen gesprekspartners, bij voorkeur te houden op 6 mei 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer