Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geƫxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van de door de staatssecretaris van EZ in het vooruitzicht gestelde informatie in de loop van 2015. Voorts besluit de commissie dit besluit per brief aan de staatssecretaris van EZ mede te delen en haar te verzoeken op dit punt de nodige voortvarendheid te betrachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer