Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 april 2014
1.
33847

Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), PvdA (Postema), CDA (Hoekstra), SP (Reuten), D66 (Backer) en CU (Ester).
De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 28 maart 2014 inzake toezegging richtinggevende brief te betrekken bij de plenaire behandeling van het onderhavige wetsvoorstel en wenst te kunnen beschikken over het verslag van de behandeling van die brief in de Tweede Kamer.
De commissie verzoekt de staf mogelijke data voor plenaire behandeling te inventariseren.

2.
Rondvraag

De commissie spreekt haar grote waardering uit voor de door het ministerie aangeboden geconsolideerde wettekst. Die is zeer behulpzaam bij het voorbereidend onderzoek. De commissie stelt voor dat het onderwerp in het College van Senioren aan de orde wordt gesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren