Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 april 2014
1.
E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

De commissie stemt in met de conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie met nadere vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de SP, gesteund door de leden van de fractie van GroenLinks.

2.
E130056

Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

De commissie stemt in met de conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie met nadere vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de SP, gesteund door de leden van de fractie van GroenLinks.

3.
E130057

Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

De commissie ziet op dit moment, gelezen het conceptverslag van het algemeen overleg in de Tweede Kamer van 20 maart 2014 over het behandelvoorbehoud bij het EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures, geen reden om in overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie.

4.
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

Gegeven het uitstel van het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake het coffeeshopbeleid tot onbekende datum, besluit de commissie voor te stellen de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 1 juli 2014 te plannen.

NB: omdat na afloop van de vergadering is gebleken dat een van de woordvoerders op 1 juli 2014 verhinderd is, zal 8 juli 2014 worden voorgesteld, onder het voorbehoud dat de overige woordvoerders zich niet hiertegen verzetten.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit wetsvoorstel 33697 Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen op 8 april 2014 te agenderen voor procedure.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren