Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

Gegeven het uitstel van het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake het coffeeshopbeleid tot onbekende datum, besluit de commissie voor te stellen de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 1 juli 2014 te plannen.

NB: omdat na afloop van de vergadering is gebleken dat een van de woordvoerders op 1 juli 2014 verhinderd is, zal 8 juli 2014 worden voorgesteld, onder het voorbehoud dat de overige woordvoerders zich niet hiertegen verzetten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren