Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 april 2014
1.
33847 en 33610

Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen; Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 15 april 2014 (uiterlijk vrijdag 18 april 2014 in te zenden bij de staf). De nadere memorie van antwoord dient uiterlijk 9 mei 2014 ontvangen te zijn. De commissie stelt voor de beide wetsvoorstellen plenair te behandelen op 20 mei 2014, mits beide staatssecretarissen dan beschikbaar zijn. Anders wordt het 13 mei 2014 en dienen de antwoorden ook een week eerder aangeboden te worden.

NB: gebleken is dat het debat op 20 mei 2014 gepland kan worden.

2.
T01333

Monitoren gevolgen verhoging BTW podiumkunsten (32.504/32.505/32.401)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt toezegging T01333 als voldaan.

3.
33750, U

Verslag van een schriftelijk overleg over spoedeisende wetsvoorstellen in de eerste helft van 2014; Miljoenennota 2014

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Rondvraag

Naar aanleiding van een opmerking van het Lid Bröcker (VVD), verzoekt de commissie op de hoogte gehouden te worden van de behandeling van het (nog in te dienen) wetsvoorstel wijziging financieel toetsingskader pensioenfondsen, wanneer deze door de commissie SZW in het najaar ter hand wordt genomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren