Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoren gevolgen verhoging BTW podiumkunsten (32.504/32.505/32.401) (T01333)

- T01333

Monitoren gevolgen verhoging BTW podiumkunsten (32.504/32.505/32.401)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt toezegging T01333 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren