Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)

-
T01857

Brede kabinetsvisie op identiteitsfraude (33.192)

De commissie neemt de brief van de minister van V&J inzake de Rijksbrede aanpak van fraude, d.d. 28 maart 2014, voor kennisgeving aan en besluit de status van de toezegging met nummer T01857 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren