Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (33.686)

- 33686

Wijziging Wet milieubeheer inzake de tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koning) en SP (Slagter-Roukema). De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de vragen van de fracties van PvdA en SP.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer