Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)

-
33750, U

De commissie neemt kennis van het verslag schriftelijk overleg spoedeisende wetsvoorstellen (33750, U). De commissie vraagt zich af of behandeling van genoemde voorstellen voor het zomerreces haalbaar is en geeft het College van Senioren in overweging bij het kabinet na te vragen welke voorstellen het meest urgent zijn. Ten aanzien van de SZW-voorstellen besluit de commissie voorrang te geven aan de drie wetsvoorstellen die consequenties hebben voor de gemeenten (Wet werk en zekerheid (33818), Invoeringswet Participatiewet (33161) en Wet werk en bijstand (33801). Ten aanzien van de overige voorstellen op de lijst zal later bezien worden of deze - mede gelet op de voorstellen in behandeling bij de andere commissies - plenair ingepast kunnen worden voor 1 juli 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren